mk_logo

MetropoliaKobiet.pl

Twoje wyjątkowe miejsce w sieci! Uroda, moda, związki, zdrowie i wiele więcej!

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden ze sposób zakończenia stosunku pracy tuż obok porozumienia stron, zakończenia okresu na który była zawarta  

, Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden ze sposób zakończenia stosunku pracy tuż obok porozumienia stron, zakończenia okresu na który była zawarta umowa, rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia czy też zakończenia pracy, która podlegała wykonaniu. Wypowiedzenie umowy o pracy może złożyć pisemnie pracodawca lub pracownik i powinien on sobie zostawić kopię takiego dokumentu.

Fotolia 87438799 Subscription Monthly MWypowiedzenie może mieć formę z zachowaniem bądź też nie okresu wypowiedzenia. Wynosi on:
– 3 dni w przypadku okresu próbnego do 2 tygodni,
– 3 dni w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo,
– 1 tydzień w przypadku okresu próbnego powyżej 2 tygodni,
– 2 tygodnie w przypadku 3-miesięcznego okresu próbnego,
– 2 tygodnie w przypadku umowy na czas nieokreślony, kiedy zatrudnienie wynosi poniżej 6 miesięcy,
– 2 tygodnie w przypadku umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, kiedy zatrudnienie wynosi powyżej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata,
– 3 miesiące w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, kiedy zatrudnienie wynosi powyżej 3 lat.

Pamiętajcie również, że nie zawsze można zastosować wypowiedzenie umowy. Pracodawca nie może dać wypowiedzenia osobie, której brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i którego to okres zatrudnienia umożliwia spełnienie kryterium do otrzymania emerytury. Ochrona dotyczy także pracowników przebywających na urlopie, będących w ciąży bądź przebywających na urlopie macierzyńskim. Kolejne wyjątki to czas pomiędzy:
– złożeniem wniosku o urlop wychowawczy a jego zakończeniem,
– złożeniem wniosku o zmniejszenie wymiaru pracy przez osobę mającą prawo do urlopu wychowawczego, a powrotem do normalnego czasu pracy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę jest zupełnie inny w przypadku pracownika, a inny w przypadku pracodawcy. Oświadczenie osoby zwalniającej się powinno zawierać datę złożenia wypowiedzenia, dane pracodawcy oraz pracownika, a także nie może na nim zabraknąć podpisu. Z kolei wypowiedzenie, którego autorem jest pracodawca, oprócz wcześniej wymienionych elementów powinno także zawierać uzasadnienie wypowiedzenia, informację o możliwości odwołania się do sądu pracy, zakazie konkurencji, zachowaniu tajemnicy zawodowej czy też o odszkodowaniu jeśli pracownik ma do niego prawo.

Mamy nadzieję, że wyjaśniłyśmy wam najważniejsze kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Udostępnij artykuł:

Czytaj także:

kajmak2
Gotowanie

Słodkie wypieki

Każdy z nas uwielbia słodkie wypieki! Niezależnie od tego, ile mamy lat, te pyszności wciąż smakują wspaniale! Jeśli masz ochotę zrobić coś słodkiego, spróbuj skupić się

Czytaj dalej »